Site over satijn hangoren/nhd

Huisvesting

Mijn konijnen leven jaarrond in een grote overdekte ren.

      

De ren is zo ingedeeld dat de ram altijd cantact met de voedsters heeft.Tussen het rammen en het voedstersgedeelte zit een hek met vrij brede spijlenafstand zo kunnen de nijnen elkaar aanraken.

 In de ren hebben de konijnen een droog schoon hok tot hun beschikking om erin te rusten en zich terug te trekken.De hokken zijn open en altijd vrij toegankelijk voor de dieren.

Omdat elk hok over twee uitgangen beschikt zijn er kattenluikjes aangebracht om tocht en kou tegen te gaan.De konijnen kunnen hier heel goed mee overweg.

Er bevindt zich een graafgedeelte in elk verblijf wat is ondergaasd zodat de dieren veilig kunnen graven zonder te ontsnappen.Ook is er een betegeld gedeelte waar hooi tot hun beschikking staat en waar ook verder wordt gevoerd.Bij beide verblijven wordt hooi en water ook in de hokken aangeboden zodat het konijn kan kiezen alsof het naar buiten gaat of niet.

In de rennen bevinden zich een aantal verhogde zitplekken in vorm van aangebrachte plankjes waarop de konijnen een beter overzicht hebben. Er wordt hier graag gebruik van gemaakt om even in het zonnetje te liggen en om de boel in de gaten te houden.

De voedsters leven in een groepje.De nestjes worden gewoon binnen de groep geboren wat nooit voor problemen zorgt.De jonge nijntjes leven in de groep totdat ze een week of 7 oud zijn.Ze worden dan gespeend en verblijven in een apart hok met ren todat ze naar hun nieuwe adres vertrekken met 8-9 weken.